Posilovací klec pro opravdového atleta.

04 / 01 / 2019
Posilovací klec pro opravdového atleta.

Posilovací klece se pomalu dostávají do našich posiloven. Spousty lidí v nich ale vidí pouze stojan na olympijskou osu. Pokud klec využíváte k základnímu silovému tréninku, bez využití příslušenství, ochuzujete se o její pravý účel a smysl. Klece pokud jsou správně navrženy a doplněny o specifické příslušenství umožnují jako jediný cvičební nástroj odcvičit prvky kompletního silového tréninku.


Pojďme se nejdříve podívat na trénink silových schopností sportovce. Každý sportovec by měl trénovat všechny aspekty síly, jakými jsou maximální síla, silový výkon, hypertrofie a silová vytrvalost. Pokud sportovec bude trénovat maximální sílu, využije klec pro bezpečné cvičení s osou. Klec mu umožní si nejen nastavit osu do výchozí pozice, ale jako jediné posilovací vybavení zabezpečí tu největší míru bezpečnosti. Toto ovšem zvládne i silový stojan. To co silový stojan nezvládne je trénink výkonnosti. Což je provádět cviky s určitým procentem maximální váhy a co největší rychlostí pohybu. V kleci totiž můžete provádět každý cvik s osou při použití bezpečnostních zarážek ze spodní pozice, tudíž z mrtvého bodu. Při takovém druhu tréninku se intenzita cvičení dostává na maximum, aniž by byla použita maximální váha. Tím má možnost atlet trénovat svojí výkonnost s minimálním rizikem přetrénovaní nebo zranění.

Klec jako takovou potom můžeme rozdělit na tří zóny. V první zóně se jedná o trénink výkonnosti zaměřený na jeden až dva pokusy. Jedná se o vzpěračské cviky, tréninky výskoku či použití výrazových ramen. V druhé zóně se trénuje výkonnost s vyšším počtem opakování tři až pět, kde svoje využití mají zarážky, hrazdy a expandéry. Třetí zóna je využita pro různé doplňkové stojany či příslušenství pro trénink hypertrofie. Takto vybavené klece poskytuji maximální tréninkovou efektivitu.

Cíleně jsme nezařadili silovou vytrvalost. Silová vytrvalost je trénink obecně o patnácti a více opakování. Z našeho pohledu tento druh tréninku síly nepatří do posilovacích silových klecí, kde primární cvičební pomůckou je osa. Pokud atlet trénuje patnáct a více opakovaní s osou a relativně vysokou vahou, nadměrné opotřebovává celý pohybový aparát, není schopen dodržovat správné technické provedení cviku a tréninkový efekt je takřka nulový.

Posilovací výkonnostní klece můžeme vidět u všech vrcholových sportovních týmu, jakým jsou tymy NHL, NBA, NFL ale také posiloven zaměřených na vrcholové atlety a bojové sporty. Tyto klece se pomalu dostávají i do České republiky a mění tak podobu sportovních a komerčních posiloven. My se na tyto klece úzce specializujeme a jsme schopni vám navrhnout a vyrobit řešení přesně podle vašich sportovních požadavků.

Posilovací klec pro opravdového atleta. - fotogalerie