Jak vybrat olympijskou osu

20 / 05 / 2017
Jak vybrat olympijskou osu

Olympijská osa, jak ji vybrat a na co se zaměřit. Na trhu je mnoho výrobců olympijských os a tímto krátkým článkem bych chtěl trochu nastínit na jaká kritéria se při výběru zaměřit a jak vybrat tu správou osu právě pro vás.


První kritérium při výběru osy jsou její správné rozměry. Základní délkový rozměr je 2200 mm, průměry osy jsou 25, 28 a 29 mm a nakládací trn o průměru 50 mm. Tyto rozměry se mohou lehce lišit podle specializace na mrtvý tah, dřep nebo bench press. 


Potom co máme vybrané ty správné rozměry se je třeba zaměřit na kritérium číslo dvě a tím je materiál tyče. Hledejte osu s nejvíce udávanou mezí pevnosti v tahu. Zkoušky při kterých se osa vystaví statickému účinku jsou naprosto nevhodné. Na osu během tréninku působí jak střídavé tak míjivé namáhaní. Dále je osa vystavena tisícům malých i velkých nárazů. Proto je základním udávaným parametrem pevnost v tahu. To určuje kolik je schopna ocel vydržet, než dojde k jejímu prasknutí.
Pevnost v tahu se udává v jednotkách PSI nebo MPa. Osa by měla dosahovat hodnot nad 195 000 psi nebo 1350 MPa.


Dalším často špatně chápaným parametrem je pružnost osy. Pružnost oceli je u všech druhů prakticky stejná (modul pružnosti v tahu 205-215 GPA). Proto jediný parametr jak docílit změny pružnosti osy je změna jejího rozměru. Čím je osa delší a slabší tím je i pružnější a obráceně. Rozdíl jednoho milimetru v průměru znamená velký rozdíl v pružnosti. Proto osu na silový trénink volte vždy s parametrem průměru 29 mm nebo více. Délku lze ovlivnit hloubkou nakládacích trnů. Čím je nakládací trn delší, tím lze kotouč umístit blíže ke středu osy a tím eliminovat její prohýbání. Každá disciplína má svoje specifikace. U vzpíraní potřebujete co největší pružnost aby jste mohli využit nahromaděnou energii v ose pro váš výkon. Na druhou stranu u silového tréninku je vaším cílem, aby osa byla maximálně tuhá a bez nežádoucího vlnění. To koresponduje s použitím co nejtenčích kotoučů. Sice kotouče na čince nevypadají tolik efektivně, ale jejich malá tloušťka zabezpečí maximální stabilitu osy.


Třetí parametr je vroubkování neboli rádlováni. Tento parametr je poměrně specifický, protože každý z nás má trošku jiné vnímaní a proto se někomu osa může zdát málo čí naopak hodně ostrá. Vždy před koupí osu vyzkoušejte, aby osa vyhovovala právě vám. 


Dalším parametrem je povrchová úprava, která je velice důležitá. Pokud osa je povrchové upravena zinkováním nebo tvrdochromem ztrácí tolik potřebné ostrosti na vroubkování. Ideální je mít osu bez povrchové úpravy. To ovšem znamená, že osa je náchylnější ke korozi a vyžaduje pravidelné čištění a konzervaci. S osou je to jako byste běhali bosi. Nervové zakončení na rukou vysílá do mozku všechny informace o tom co se děje na čince (a to i bez našeho vědomí) a mozek pak koriguje stabilitu, přesné držení a maximální tlak do činky. To je jeden z důvodů proč je naprosto nevhodné používat při cvičení rukavice. 


Posledním parametrem je vnitřní konstrukce nakládacích trnů. Ty mohou být vybaveny kluznými pouzdry nebo jehlovými ložisky. Kluzná pouzdra neumožňují tak plynulou rotaci jako tomu je u jehlových ložisek, za to dávají vetší stabilitu pří výtahu. Jehlová ložiska jsou výborná u vzpěračských os, kde je třeba se lehce dostat pod činku, aby nedošlo ke zranění zápěstí. Čím víc ložisek tím je protočení snadnější.


Doufám, že vám tento krátký článek pomůže vybrat tu správnou osu právě pro vás!