Jak trénovat v posilovně?

25 / 04 / 2018
Jak trénovat v posilovně?

Pokud se rozhodnete pro jakoukoliv sportovní činnost, máte k dispozici pouze dvě možnosti, které se dají trénovat v posilovně: síla a vytrvalost. Nikdy byste v tréninkové jednotce neměli kombinovat tyto jednotlivé složky. Pokud chcete dosahovat maximálních výsledků, vždy se zaměřte na jednu z nich a tu trénujte systematicky a s dlouhodobým neustálým pokrokem. Pokud se nezlepšujete, ihned se zastavte a snažte se tréninkovou jednotku přepracovat tak, abyste dosahovali neustálého výsledku.


Dovednost:

Cíleně jsme tuto činnost zařadili na začátek, protože nepatří do posilovny! Základní činnost a ta nejdůležitější je technický nácvik daného pohybu. Toto je naprosto klíčové k provádění jakékoliv aktivity. Pokud trénujete fotbal, trénujte kopaní na branku a další dovednosti. Nepleťte do trénování sílu či vytrvalost. Mozek má úžasnou vlastnost a to takzvané „vtiskávání“. Pokud například kopete na branku, je potřeba tisíce kopů než se mozek danou činnost perfektně naučí a „vtiskne“ si ji do paměti. Trénujte, ovšem tak, jak to budete vykonávat v praxi. Je naprostá hloupost dávat boxerovi do ruky činky a nechat ho nacvičovat techniku. Fotbalista se taky nesnaží zasáhnout roh branky medicinbalem. Na posílení rukou jsou jiné a daleko efektivnější praktiky. Trenér tak pouze kazí technické provedení svých svěřenců a mozek se není chopen danou činnost perfektně naučit. Pokud se zápas odehrává s 10 oz. rukavicemi, tak i vy trénujte s 10 oz. rukavicemi.

Výkonnost:

Jedna z nedůležitějších schopnostní ve sportu, ale i v běžném životě. Každý sportovec se musí snažit být tím nejvýkonnějším. Výkonnost je to nejlepší ze síly, vytrvalosti a dalších pomocných prvků. Pokud se podíváme na výkonnost z hlediska fyzikálního vzorce, tak je to odvedení maxima možné práce, v co nejkratším čase. Práce je působení síly po dráze. Nyní tu máme tři proměnné veličiny. Síla, dráha a čas. Pokud trénujete, vždy je třeba zaměřit se pouze a jenom na jednu z těchto veličin. Začínáte-li například dělat dřepy, stanovte si přesný počet opakovaní a čas provedení dřepu, který se nebude měnit, v každém tréninku budete pouze navyšovat hmotnost. Takto tělo dostává jednouché a přesné impulzy, na které je schopno se velice dobře adaptovat. Je jedno jestli se snažíte zvednout co největší váhu nebo ji zvednout v co nejrychlejším čase po dané dráze. Princip je vždy stejný.

Síla:

Je základní složka pro vykonávání jakéhokoliv pohybu. Proto na začátku trénovaní musí být prvořadé zvýšení síly pro daný sport. Toho dosáhneme pouze pomocí základních silových cviků. Je hloupost sílu budovat jinými prostředky, které nejsou k tomu určené. Základní silový potenciál sice naberete, ale nikdy ne tak efektivně a dobře, jako tomu je u tréninku zaměřeném právě na tuto veličinu.

Vytrvalost:

Vytrvalost je působení síly v co nejdelším čase. Principy jsou totožné jako u trénování síly. Je potřeba tyto dva typy tréninků oddělit. Netrénovat je společně, jak to někdy vidíme například u nevhodně poskládaného tréninku crossfit závodníků, kdy se s maximální možnou vahou snaží udělat maximum opakování. Toto už není trénování, ale spíše vrcholový výkon, který se podobá závodnímu nasazení. Nejenže je tréninková efektivita pomalu nulová , ale může dojít ke zranění a přetrénovaní sportovce. Kombinace těchto dvou dovedností patří až do závodního klání, kde se ze sebe snažíte dostat maximum, ale nikdy ne do tréninkového plánu.

Jak tedy postupovat?

Jak bylo popsáno v předchozím odstavci, naprostým základem je zvyšování výkonnosti, totiž základní síly a vytrvalosti. Bez základních silových dispozic se nedá postupovat v žádné pohybové aktivitě. Ať se jedná o jakýkoliv druh sportu, vždy by na prvním místě mělo byt zvyšování výkonosti. Pokud se jedná o jednorázový výkon ve sportu, sportovec rozvíjí svoje silové schopnosti pomocí silových tréninků a zaměřuje se hlavně na sílu: maximální a explozivní. Pokud je fyzický výkon delšího charakteru, sportovec po získání základní síly pomocí silového tréninku začne rozvíjet silovou vytrvalost. Aby byl schopen získanou sílu uplatnit po celou dobu sportovního výkonu. Kolektivní sporty, kde dochází k fyzickému kontaktu, například hokej či rugby, se sportovci budou zaměřovat na silovou vytrvalost s použitím závaží. Na druhou stranu u sportů jako je fotbal či tenis bude sportovec trénovat silovou vytrvalost s vlastní vahou. Nezapomínejme taky, že každý silový trénink by měl být doplněn podle požadavků o aktivační, rychlostní, aerobní a relaxační složku tak, aby sportovec dostal z výkonnostního tréninku úplné maximum.

Naše vybavení je koncipováno a konstruováno tak, aby uspokojilo nároky všech těchto aktivit. Krom dovedností, které se trénují v určitém sportu. Vše ostatní by měla nabídnout kvalitně vybavená posilovna. Pokud posilovny nejsou schopny nabídnout rozvoj v těchto oblastech, je jejich funkce zbytečná.