Silové stojany

Silový stojan otevřený SSO-2W

KLDR000084.