Silové stojany

Silový stojan otevřený SSO-2P

KLDR000015.