Silové stojany

Silový stojan otevřený SSO-1P

KLDR000022.